Raspberry Pi 3 Model B: Ansicht des microSD-Kartenslots. (Bild: André Eymann)

Raspberry Pi 3 Model B: Ansicht des microSD-Kartenslots. (Bild: André Eymann)